FIZ Energetyka
images/abacus-tlo111.jpg

Fiz Energetyka

Kluczowe obszary inwestycji Green Way FIZAN:

  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw – podmioty znajdujące się w branżach z obszaru zainteresowania funduszu;

  • Nieruchomości przemysłowe i rolne - zakup atrakcyjnych nieruchomości przemysłowych i rolnych o wysokim potencjale wzrostu i generowania przychodów np. z produkcji rolnej;

  • Telemedycyna i diagnostyka onkologiczna – podmioty z rozwijającej się branży telemedycyny i centra medyczne wykorzystujące innowacyjne techniki diagnostyki;

  • Energetyka - przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, cieplnej i chłodu, w tym alternatywnych paliw, podmioty realizujące projekty z zakresu OZE, głównie farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. Fundusz planuje także inwestycje w firmy działające na rynku pojazdów elektrycznych.

  • Gospodarka odpadowa - przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów z tworzyw sztucznych i gumy do postaci olejów;

  • Rozwiązania Informatyczne - firmy zajmujące się realizacją i wdrażaniem projektów związanych z tworzeniem oprogramowania, aplikacji mobilnych, rozwiązań chmurowych oraz monitorowania flot i systemów telemetrycznych.

 

 Strategia Green Way FIZAN:

     Fundusz realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stale monitoruje przebieg inwestycji oraz aktywnie uczestniczy w zarządzaniu projektami. Fundusz zobowiązany jest do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami ograniczonego ryzyka inwestycyjnego, określonymi w Ustawie o funduszach inwestycyjnych.

      Green Way FIZAN dokłada wszelkich starań, aby finansowane projekty charakteryzowały się potencjalnie wysoką rentownością i ograniczonym ryzykiem w celu zapewnienia Inwestorom bezpieczeństwa kapitału. Współpraca z wiodącymi ekspertami w zakresie zarówno technologii, jak i biznesu, ma na celu zwiększenie szans sukcesu tych przedsięwzięć.

     Kapitał pozyskany w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych prowadzonych w 2015 roku, Fundusz przeznaczy na inwestycje w zakup i uruchomienie zakładu produkcji oleju parafinowego oraz zakup atrakcyjnych nieruchomości przemysłowych o wysokim potencjale wzrostu wartości.

Wyślij zapytanie o kredyt do 4.000.000 zł Formularz kontaktowy